Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling

Werk, en daarmee ook loopbanen, worden onvoorspelbaarder, waardoor perspectieven op loopbanen veranderen. Deze perspectieven laten een verschuiving zien in de aandacht voor het moment van loopbaankeuze naar proactief loopbaanmanagement. Loopbaanontwikkeling wordt hierin gezien als een levenslang proces waarin leren en werk worden gemanaged om een persoonlijk bepaald en zich ontwikkelend toekomstbeeld te realiseren. Om invloed te hebben op de loopbaanontwikkeling kunnen loopbaancompetenties worden ingezet.

Loopbaancompetenties geven handvatten om zich te kunnen handhaven op een onzekere arbeidsmarkt. Het gaat om een leerproces in het hier-en-nu ter voorbereiding op de toekomst. Dit vergt een andere kijk op onderwijs en werken in arbeidsorganisaties. De leerstoel richt zich op drie thema’s.

Marinka Kuijpers
Marinka Kuijpers

"De arbeidsmarkt is zo dynamisch en onzeker dat de enige zekerheid die er is – je uit jezelf moet halen"

Over de leerstoel

In 2023 is vanuit de Leerstoel ingezet op onderzoek en valorisatie van onderzoeksresultaten met betrekking tot leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief

Lees meer
Marinka Kuijpers
Hoogleraar Marinka Kuijpers

Prof. dr. Marinka A.C.T. Kuijpers is sinds 1 april 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO' aan de Open Universiteit.

Lees meer