Prof. dr. Marinka Kuijpers over Skills The Finals: “Jongeren voorbereiden op wat ze kunnen en willen worden”

19 maart 2024
Prof. dr. Marinka Kuijpers over Skills The Finals: “Jongeren voorbereiden op wat ze kunnen en willen worden”

De LOB Experience van Skills The Finals wordt ondersteund door Prof. dr. Marinka Kuijpers. Dit vanuit de gedachte dat kennismaken met een beroep en hun beoefenaren dat ene ‘zaadje’ plant, inspiratie of informatie geeft waardoor iemand uiteindelijk voor dat ene vak of die opleiding kiest. Dit gratis programma is speciaal bedoeld voor po’ers, vmbo’ers en mbo’ers. Prof. dr. Kuijpers licht toe:

Weten wat je wilt worden gebeurt niet ineens als je voor de keuze staat. Leren kiezen is een proces, net als het leren van elke andere vaardigheid. Je hebt ervaringen nodig waarbij je kunt exploreren en experimenteren om te ontdekken wat bij je past, wat je kunt en wat je kunt worden. Dat kan op verschillende manieren.

Zo maakte ik een aantal jaren geleden kennis met vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands. Wat me raakte was de bevlogenheid en trots van de jongeren die hieraan deelnamen. De enorme inzet van hen om ergens goed in te worden, maar ook de inzet van docenten om hen hierin te begeleiden was indrukwekkend. Ik gun ik elke jongere in Nederland dat ze leren om hun kwaliteiten te leren ontdekken en ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie. Ik gun elke docent dat ze ervaren hoe belangrijk ze zijn voor wat ze leveren in de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Essentieel bij LoopbaanOntwikkeling en -Begeleiding (LOB) is, dat het om een doorlopend proces gaat en geen incidentele activiteit is. Het is niet alleen voor de meest talentvolle jongeren maar voor alle jongeren. En niet alleen enkele gedreven vakdocenten maar alle docenten moeten hierbij betrokken zijn. Mooi dus dat de skills vakwedstrijden uitgebreid zijn met een nationaal motivatieprogramma, een LOB-route voor jongeren in het vo en mbo die op weg zijn naar een vervolgopleiding of een loopbaan op de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen zo middels verschillende doe- en praktijkopdrachten en beroepeninformatie ontdekken waar ze goed in willen worden en voor welk werk ze hun kwaliteiten kunnen inzetten.

Veelal vormen jongeren zich een mening over werk en werkmogelijkheden waar zij (toevallig) mee in aanraking komen. Vaak is dat in termen van ‘dit is wel/niet wat voor mij’. Deze constatering leidt zelden tot een passende keuze voor de toekomst en al helemaal niet om andere keuzes te leren maken als het werk anders blijkt te zijn dan de verwachting. LOB helpt jongeren juist te leren reflecteren over wat ze wel en wat ze niet in een ervaring boeiend vinden. Wat goed lukt en waar ze meer over willen leren. Kwaliteiten en motieven die in de reflectie naar voren komen geven richting aan keuzes die jongeren kunnen maken. Niet gelijk voor de verre toekomst, maar voor een volgende stap in hun leer- en loopbaanproces. Want loopbaanontwikkeling gebeurt stap voor stap.

Hierbij hebben begeleiders een belangrijke rol in de ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling van jongeren, of dit nu in het onderwijs, bij vakwedstrijden of in andere LOB-activiteiten is. Uitdagen en vertrouwen geven helpt jongeren om nieuwe en spannende ervaringen aan te gaan. Waarderen is hierbij nodig voor het opbouwen van zelfvertrouwen. Loopbaanreflectie draagt dan bij aan het ontwikkelen van een realistisch en positief zelfbeeld. Door begeleiding kunnen jongeren leren om een verbinding te maken tussen hun kwaliteiten, ambities, eisen en waarden die gelden in hun omgeving; op een leer- of werkplek, en met mensen waar ze mee werken.

Dit LOB-oriëntatiepakket kan een hulpmiddel en een onderdeel zijn in het gehele LOB-traject op de school. Maar het is aan de school om een keuze te maken of en wat ze van dit pakket gebruiken. Belangrijk bij het gebruik hiervan is om aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van elke jongere door het bieden van ervaringen en keuzemogelijkheden in het wat en hoe jongeren binnen de grenzen van skills-activiteiten en praktijkopdrachten willen leren.

Deze activiteiten van WorldSkills Netherlands kunnen zo bijdragen aan het versterken van jongeren in het maken van keuzes voor de toekomst en om in de toekomst weer nieuwe keuzes te kunnen maken als het anders loopt dan jongeren zich hadden voorgesteld. Dit LOB-oriëntatiepakket inzetten is afhankelijk van de doelen en uitgangspunten van de school betreffende LOB. Scholen kunnen dus kiezen hoe ze jongeren leren kiezen. Heel loopbaangericht! Ik wens alle leerlingen, studenten en docenten veel wijsheid, succes en plezier bij het uitvoeren van deze loopbaanontwikkeling en -begeleiding!

Prof. dr. Marinka Kuijpers

Bron: WorldSkills Netherlands - 31 oktober 2023