Publicaties

Artikelen waarin Marinka Kuijpers een bijdrage heeft geleverd

De publicaties die zijn weergegeven zijn artikelen waarin Marinka Kuijpers een bijdrage heeft geleverd. Het eerste deel zijn wetenschappelijke artikelen. Het tweede deel bestaat uit belangrijke onderzoekrapporten, boeken en hoofdstukken. Het derde deel is het overzicht van artikelen in vaktijdschriften. Verschillende artikelen zijn te downloaden.

Overige publicaties

Prof. dr. Marinka Kuijpers en Daniëlle Vogels (2024) // Overige publicaties
Gids: Hoe elke jongere kansen kan vergroten in een tussenjaar
Lees meer
Mazareeuw, M & Kuijpers, M. (2023) // Overige publicaties
Is leven lang ontwikkelen het nieuwe beroepsonderwijs?
Lees meer
Kuijpers, M. (2023) // Overige publicaties
Van WAT naar WIE
Lees meer
Kuijpers, M. TvOO-2023-04. // Overige publicaties
Generatie Z: de generatie van Zelfsturing?
Lees meer
Kuijpers, M. & Kronenberg, N. (2022). LoopbaanVisie, 10(4), 6-12 // Overige publicaties
Het gesprek in de oneindigheid. Loopbaanontwikkeling
Lees meer
Column van Marinka Kuijpers // Overige publicaties
Is het ZQ het nieuwe IQ?

ZQ is beter te ontwikkelen dan het IQ. Een ondersteunende, stimulerende en ontzorgende omgeving kan het ZQ verhogen. Lees de column van Marinka. 

Lees meer
Jeanet Visser (2022). Marinka Kuijpers en anderen over 10 jaar bijzondere leerstoel // Overige publicaties
De loopbaan van de leerstoel
Dit jaar bestaat de Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -loopbanen tien jaar. Tijd voor een gesprek met prof. dr. Marinka Kuijpers,
Lees meer
Kuijpers, M. (2020). // Overige publicaties
Wat hebben onze hersenen nodig voor loopbaanontwikkeling.
Kuijpers, M. (2020). // Overige publicaties
LOB in de les. Interviews met leraren VO door het leernetwerk LOB.
Kuijpers. (2019). // Overige publicaties
50 antwoorden op vragen over loopbaangericht leren, opleiden en werken.
Kuijpers, M., Semeijn, J. & Van der Heijden, B. (2019). // Overige publicaties
Een loopbaanperspectief op een ‘leven lang ontwikkelen’.

In deze case study onderzoeken we hoe docenten en hun managers betekenis geven aan loopbaanbegeleiding. We vonden verschillende visies op loopbaanbegeleiding, die mogelijk bijdragen aan de stagnatie.

Lees meer
Kuijpers, M (2019). // Overige publicaties
Loopbaanleren voor toekomstbestendig onderwijs. Studiekeuze als moment opname.
Kuijpers, M. (2018). // Overige publicaties
Een weg naar toekomstbestendig onderwijs. Vijf motto’s van loopbaangericht opleiden.
Kuijpers, M. (2018). // Overige publicaties
Vernieuwingen in het onderwijs. Wat gebeurt er mee?
Strijk, M., Lusse, M. & Kuijpers, M. (2018). // Overige publicaties
Thuisopdrachten als middel voor samenwerking met ouders bij LOB.
Kuijpers, M. (2018). // Overige publicaties
LOB in het havo en vwo - Vijf uitgangspunten voor de eerste stappen.
Kuijpers, M. (2018). // Overige publicaties
Vijf motto's van loopbaanleren.
Lees meer
Kuijpers, M. van der Meer, M. (2017). // Overige publicaties
Een leven lang ontwikkelen: wie zit er op te wachten?
Kuijpers, M. (2017). // Overige publicaties
Loopbaangericht opleiden. Een cultuurverandering?
Lees meer
Kuijpers, M. (2017). // Overige publicaties
Vijf succesfactoren voor LOB in het mbo.
Van Dinteren, R. & Kuijpers, M. (2017). // Overige publicaties
Breinkennis en Loopbaanontwikkeling: zin of onzin?
Lees meer
Kuijpers, M. & Van Dinteren, R. (2016). // Overige publicaties
Loopbaankeuzes en de invloed van het brein.
Kuijpers, M., Kerkhoffs, J., Kirsten, I. (2016) // Overige publicaties
10 valkuilen én mogelijkheden bij de implementatie van LOB.
Lees meer
Lusse, M., Kuijpers, M., Strijk, M. (2016) // Overige publicaties
Handreiking (startversie) Ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie.
Lees meer
Kuijpers, M. (2016). // Overige publicaties
Handreiking (startversie) Inrichting van Werkexploratie
Lees meer
Kuijpers, M. & Meijers, F. (2012). // Overige publicaties
Leren luisteren en loopbaanleren.
Lees meer
Bekijk alle Bekijk minder Overige publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Buiskool, B-J., Mazereeuw, M., Semeijn, J. H. & Kuijpers, M. A. C. T., (2023) // Wetenschappelijke publicaties
Towards a conceptual model for lifelong development for workers based on the capability approach
Lees meer
Broek, S., Van der Linden, J., Kuijpers, M., & Semeijn, J. (2023) // Wetenschappelijke publicaties
What makes adults choose to learn: factors that stimulate or prevent adults from learning
Magee, M., Kuijpers, M., & Runhaar, P. (2021). // Wetenschappelijke publicaties
How vocational education teachers and managers make sense of career guidance.
In deze case study onderzoeken we hoe docenten en hun managers betekenis geven aan loopbaanbegeleiding. We vonden verschillende visies op loopbaanbegeleiding, die mogelijk bijdragen aan de stagnatie.
Lees meer
Van Dinteren, R., & Kuijpers, M. (2021). // Wetenschappelijke publicaties
Leiding voor ontwikkeling: Een leven lang ontwikkelen.


Kuijpers, M., & Draaisma, A. (2020). // Wetenschappelijke publicaties
Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Onderzoeksrapport. Heerlen: Bijzondere Leerstoel Leeromgevingen en -loopbanen.
Lees meer
Kuijpers, M., Semeijn, J. & Van der Heijden, B. (2019). // Wetenschappelijke publicaties
Een loopbaanperspectief op een ‘leven lang ontwikkelen’.
Lees meer
Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (in press). // Wetenschappelijke publicaties
Innovating towards career learning environments: Changes in teachers’ role perception regarding career guidance.
Kuijpers, M. (2019) // Wetenschappelijke publicaties
Career guidance in collaboration between schools and work organisations.
Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2018). // Wetenschappelijke publicaties
Process description of a dialogue focused intervention to improve career guidance policy in three schools.
Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2018). // Wetenschappelijke publicaties
The development of strong career learning environments: The project ‘Career Orientation and Guidance’ in Dutch vocational education.
Kuijpers, M. & Meijers, F. (2017). // Wetenschappelijke publicaties
Professionalising teachers in career dialogue: an effect study.
Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2016). // Wetenschappelijke publicaties
Towards a strong career learning environment: results from a Dutch longitudinal study.
Meijer, M-J., Geijsel, F., Kuijpers, M., Boei, F. & Vrieling, E. (2016) // Wetenschappelijke publicaties
Exploring teachers’ inquiry-based attitude, Teaching in Higher Education
Meijer, M-J. & Kuijpers, M. (2016). // Wetenschappelijke publicaties
Bridging the Research-to-Practice Gap in Education: the design principles of mode-2 research innovating teacher education.
Meijer, M-J., Kuijpers, M., Boei, F., Vrieling, E & Geijsel, F. (2016). // Wetenschappelijke publicaties
Professional Delvelopment of Teacher-Educators towards transformative learning.
Kuijpers, M. (2016). // Wetenschappelijke publicaties
Innovation in education in the Netherlands: from diploma to career perspective.
Lees meer
Rutten, M., Ros, A., Kuijpers, M. & Kreijns, K. (2016) // Wetenschappelijke publicaties
Usefulness of Social Network Sites for Adolescents’ Development of Online Career Skills.
Hughes, D., Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). // Wetenschappelijke publicaties
Testing Times: careers market policies and practices in England and The Netherlands.
Meijers, F., & Kuijpers, M. (2014). // Wetenschappelijke publicaties
Career learning and career learning environment in Dutch higher education.
Lees meer
Runhaar, P., Brinke, D. ten, Kuijpers, M., Wesselink, R., & Mulder, M. (2013). // Wetenschappelijke publicaties
Exploring the links between interdependence, team learning and a shared understanding among team members: The case of teachers facing an educational innovation.
Lees meer
Winters, A., Meijers, F., Harlaar, M., Strik, A., Kuijpers, M. & Baert, H. (2013). // Wetenschappelijke publicaties
The Narrative Quality of Career Conversations in Vocational Education.
Lees meer
Meijers, F., Kuijpers, M., & Gundy, C. (2013). // Wetenschappelijke publicaties
The relation between career competencies, career identity, motivation and quality of choice.
Lees meer
Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M., & Baert, H. (2012). // Wetenschappelijke publicaties
Can training teachers stimulate career learning conversations? Analysis of vocational training conversations in Dutch secondary vocational education.
Lees meer
Kuijpers, M. & Meijers, F. (2011). // Wetenschappelijke publicaties
Learning for Now or Later? Career Competencies Among Students in Higher Vocational Education in The Netherlands.
Lees meer
Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). // Wetenschappelijke publicaties
The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education.
Lees meer
Kuijpers, M. & Meijers, F. (2009). // Wetenschappelijke publicaties
Leeromgeving voor loopbaanleren. Onderzoek naar relaties tussen de leeromgeving en loopbaancompetenties van vmbo en mbo leerlingen.
Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M. & Baert, H. (2009). // Wetenschappelijke publicaties
What are vocational training conversations about? Analysis of vocational training conversations in Dutch vocational education from a career learning perspective.
Lees meer
Kuijpers, M., Scheerens, J. & Schyns, B. (2006). // Wetenschappelijke publicaties
Career Competencies for Career Success.
Lees meer
Kuijpers, M.A.C.T. & Scheerens, J. (2006). // Wetenschappelijke publicaties
Career Competencies for the Modern Career.
Lees meer
Kuijpers, M.A.C.T. (2003). // Wetenschappelijke publicaties
Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (proefschrift).
Lees meer
Bekijk alle Bekijk minder Wetenschappelijke publicaties

Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken

Klerks, J., Kuijpers, M. (2022) // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Loopbaankansen vergroten van studenten met een functiebeperking; handvatten voor de begeleiding in school en praktijk

Goede begeleiding in het onderwijs en in de praktijk is van essentieel belang om loopbaankansen van jongeren met een beperking te vergroten. 

Lees meer
Kuijpers. M. (2022) // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Het skillspaspoort: incidentele matching versus doorlopende ontwikkeling
Essay van Marinka Kuijpers in de publicatie Vrij reizen over de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar het skillspaspoort op pagina 231.
Lees meer
Kuijpers, M. & Draaisma, A. (2021). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Een leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief.
Kuijpers, M. & Draaisma, A. (2021). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen.
Kuijpers, M., & Draaisma, A. (2020). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst.
Lees meer
In Van Tartwijk, J., Ietje Pauw, I., Snoek, M. // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Competenties voor de moderne loopbaan.
Kuijpers, M., Diender, A, & Hermans, A. (2018). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Handreiking Werkexploratie in het vmbo.
Lees meer
Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M., Hermans, A., Diender, A. (2018). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Handreiking Ouders en LOB.
Lees meer
Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M., van Schie, L. (2018). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen.
Lees meer
Meijers, F., Lengelle, R., Winters, A. & Kuijpers, M. (2017). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
A dialogue worth having: vocational competence, career identity and a learning environment for 21th century success at work.
Kuijpers, M. (2016). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Handreiking. Inrichting van werkexploratie.
Lusse, M., Kuijpers, M. & Strijk, M. (2016). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Handreiking. Ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie.
Lees meer
Kuijpers, M. (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Een loopbaan van betekenis: een introductie.
Kuijpers, M. & Schut, K. (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s.
Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog.
Kuijpers, M. i.s.m. de Loopbaangroep (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Managementsamenvatting LOB in de beroepsgerichte examenprogramma's.
Lees meer
Kuijpers, M. (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Loopbaanontwikkeling en -begeleiding.
Kuijpers, M. & Meijers, F. (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Integreren van leren in school en praktijk (onderzoeksverslag).
Lees meer
Commissie Kuijpers (2015). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
“Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk!” Advies voor de ontwikkeling van Studieloopbaancoaching binnen Hogeschool Rotterdam (onderzoeksverslag).
Lees meer
Kuijpers, M., & Meijers, F. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Samen werken van school en bedrijf aan de loopbaan van de leerling. Onderzoeksverslag.
Lees meer
Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Integreren van leren in school en praktijk. Een studie naar ‘werkzame bestanddelen’.
Lees meer
Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Leren (en) innoveren. Onderzoek naar professionaliseringsruimte van docenten in PO, VO en MBO.
Lees meer
Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen.
Den Boer, P., & Kuijpers, M. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Vijf jaar werken aan keuzeprocessen: opbrengsten en bottle necks.
Kuijpers, M. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Loopbaanontwikkeling voor de toekomst: ruimte en richting.
Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Van onderwijs naar leeromgeving.
Schut, K., Kuijpers, M., & Lamé, M. (2013). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Scholiereneisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan.
Lees meer
Kuijpers, M. (2012). // Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie).
Lees meer
Bekijk alle Bekijk minder Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken