Onderzoekers

Martha Magee

Martha doet onderzoek naar de wijze waarop managers in het MBO aansturing geven aan teams om loopbaanbegeleiding binnen het curriculum vorm te geven. Veel docenten zijn in het verleden getraind in loopbaanbegeleiding maar dit heeft nog niet overal tot de beoogde resultaat geleid. Dit onderzoek heeft tot doel kennis te verkrijgen en interventies te beschrijven met betrekking tot de ondersteuning van managers aan docenten in het kader van loopbaanbegeleiding aan studenten.
Co-promotor: dr. Piety Runhaar
Contact per e-mail: m.magee@rocvf.nl.

Monique Strijk

Monique Strijk doet onderzoek naar de samenwerking tussen school en ouders op het gebied van de (school)loopbaanontwikkeling van leerlingen op het (v)mbo. Naast bijdragen aan de theorieontwikkeling op dit onderwerp heeft het onderzoek tot doel om interventies te ontwikkeling die (v)mbo-scholen kunnen inzetten om de begeleiding die ouders thuis aan hun kinderen bieden in verbinding te brengen met de loopbaanondersteuning op school. Deze interventies zullen samen met ouders, leerlingen en mentoren worden ontwikkeld. De bijdragen van de succesfactoren van deze interventies zullen worden onderzocht zodat deze ook kunnen worden gebruikt in andere onderwijspraktijken.
Copromotoren: dr. Ellen Klatter en dr. Mariette Lusse.
Contact per e-mail: m.b.strijk@hr.nl.

Simon Broek

Simon Broek doet onderzoek naar hoe eigen regie in leren van kwetsbare volwassenen kan worden ondersteund door het stimuleren van regionale leerculturen. Volwassenen leren overal, vaak niet intentioneel, én vaak niet direct gerelateerd aan werk. Het bereiken van kwetsbare volwassenen komt, gegeven de taakverschuivingen en decentralisaties, meer en meer bij de gemeenten en regio’s te liggen. In dit onderzoek kijken we naar hoe eigen regie in leren kan worden gestimuleerd bij diegene die niet werken. We kijken daarbij met name naar de rol van de leercultuur in een regio en hoe in de samenwerking tussen organisaties en netwerken (overheid, UWV, bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties) een leercultuur ontstaat waarin eigen regie gestimuleerd wordt. 
Promotor 1: Prof. Dr. Marinka Kuijper (OU)
Promotor 2: Prof. Dr. Judith Semeijn (OU)
Co-promotor: Dr. Josje van der Linden (RUG)
Contact per e-mail: s.broek@ockham-ips.nl

Bert-Jan Buiskool

Bert-Jan Buiskool doet onderzoek naar de interactie tussen zelfregie van werkenden, leercultuur en een leven lang ontwikkelen (LLO). De ontwikkeling van een leercultuur en die van eigen regie worden op dit moment gezien als belangrijke condities voor LLO. De ontwikkeling en gerichte ondersteuning daarvan zijn echter geen vanzelfsprekendheid, met name voor laagopgeleide en kwetsbare groepen. Bert-Jan zijn onderzoek richt zich dan ook op hoe persoonlijke factoren (eigen regie, leercultuurkenmerken van werkcontexten, tijd) in samenhang van invloed zijn op een LLO. Op basis hiervan trekt hij conclusies welke interventies hierop kunnen inspelen, ten einde LLO beleid te versterken. Zijn onderzoek is onderdeel van een vierjarig NRO onderzoek: Meerjarige monitor Leven Lang Ontwikkelen.
Promotor 1: Prof. Dr. Judith Semeijn (OU)
Promotor 2: Prof. Dr. Marinka Kuijpers (OU)
Co-promotor: Dr. Marco Mazereeuw (RUG)
Contact per e-mail: b.buiskool@ockham-ips.nl

Gepromoveerd

In 2018 is Aniek Draaisma gepromoveerd. Zij deed onderzoek naar docentprofessionalisering, verankering en verspreiding met betrekking tot een innovatieproject LOB in 36 mbo instellingen in Nederland. Contact per e-mail: aniek.draaisma@ou.nl.

Lees het proefschrift

In 2017 is Marie-Jeanne Meijer gepromoveerd. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van een onderzoekende houding van leraren in opleiding, middels actiegericht onderzoek in samenwerking met docenten (dus gericht op professionalisering van docenten). Contact per e-mail: mj.meijer@windesheim.nl.

Lees het proefschrift

In 2015 is Max Aangenendt gepromoveerd. Hij deed onderzoek naar ontwikkeling en verandering van de professionele identiteit van docenten in het HBO (i.s.m. de Universiteit Twente). Contact per e-mail: m.t.a.aangenendt@hhs.nl.

Lees over de promotie