Onderzoek Loopbaangericht leven lang ontwikkelen

12 juni 2020
Onderzoek Loopbaangericht leven lang ontwikkelen

Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst

In deze studie willen Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma een beeld krijgen van de perspectieven op een leven lang ontwikkelen in organisaties met als doel om de dialoog op gang te brengen over de uitgangspunten van een leven lang ontwikkelen ter versterking van beleid en praktijk. De sponsoren van de bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’ hebben het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

Leven lang ontwikkelen

In onze moderne samenleving wordt een beroep gedaan op mensen om zich een leven lang te ontwikkelen. Ontwikkeling wordt gestuurd door persoonlijke doelen en doelen in de omgeving. In deze studie zijn we op zoek gegaan naar perspectieven op een leven lang ontwikkelen en we onderzochten de relatie tussen het economisch en het zingevingsperspectief. Daarnaast keken we naar het tijdsperspectief: de mate waarin de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften zich richten op het heden en de toekomst. Het doel van de studie is om de dialoog op gang te brengen over de uitgangspunten van een leven lang ontwikkelen ter versterking van beleid en praktijk. 

Conclusie van deze studie

De conclusie van deze studie is dat er zeker aandacht is voor het leren van medewerkers. Zowel het economisch als het zingevingsperspectief krijgen aandacht, maar deze worden nog weinig met elkaar verbonden. Wat hier-en-nu nodig is voor de organisatie krijgt aanzienlijk meer aandacht dan wat nodig is voor de toekomst van de organisatie en wat nodig is voor de samenleving als geheel. Er is meer sprake van leren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, dan van ontwikkelen op basis van persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. Loopbaanontwikkeling wordt geassocieerd met een mobiliteitsbehoefte en het verkrijgen van ander werk. Nog weinig wordt loopbaanontwikkeling gezien als zelfregie in de persoonlijk gewenste ontwikkeling, die aansluit bij de doelen in de organisatie en samenleving voor nu en in de toekomst. Tot slot is nog weinig aandacht voor het ‘leven lang’ aspect van ontwikkelen. Structurele, toekomstgerichte, visiegedreven en loopbaangerichte ontwikkeling vormgeven blijft nog een uitdaging voor beleid en praktijk. De definitie van een leven lang ontwikkelen, die als uitgangspunt van deze studie diende, werd door de respondenten herkend en erkend, maar is op details aanpast op basis van de bevindingen en luidt: Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en de toekomst.
Het rapport is verschenen in juni 2020.

Lees het rapport


Sociaal-Economische Raad (SER)

Op de site van de SER wordt aandacht besteed aan het onderzoek. 

Website SER