Meer regie en meer geld om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren

26 oktober 2022
Meer regie en meer geld om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren
Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet gestimuleerd worden, zodat iedereen mee kan blijven doen op de arbeidsmarkt. In de Kamerbrief over LLO van eind september geven de ministeries OCW, SZW en EZK inzicht in de bestaande en nieuwe maatregelen die er voor moet zorgen dat LLO een vanzelfsprekendheid wordt. Voor personen, bedrijven en opleiders.

Lees meer