Loopbaankansen vergroten van studenten met een functiebeperking

06 juli 2022
Loopbaankansen vergroten van studenten met een functiebeperking

Goede begeleiding in het onderwijs en in de praktijk is van essentieel belang om loopbaankansen van jongeren met een beperking te vergroten. En dat is nodig ook. In Nederland hebben 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar een arbeidsbeperking door een chronische ziekte, lichamelijke of psychische aandoening of handicap. De werkloosheid onder

mensen met een beperking is twee keer zo hoog als onder mensen zonder beperking; minder dan de helft heeft betaald werk. Jongeren met een psychische of lichamelijke handicap of chronische ziekte, hebben een kleinere kans om blijvend, duurzaam mee te doen in onze samenleving.

Vanaf december 2020 tot april 2022 is het project Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL) uitgevoerd. De centrale doelstelling van het MDTL-project was om studenten en jonge werkenden met een beperking (psychische/lichamelijke handicap of chronische ziekte) loopbaankansen te bieden, zodat zij duurzaam mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Het MDTL- project heeft kennis opgeleverd over de wijze van begeleiden van jongeren met een beperking bij het vormgeven van hun loopbaan. In deze handreiking delen we onze bevindingen met begeleiders in het onderwijs en de praktijk zodat zij kunnen bijdragen aan de ondersteuning van jongeren met een beperking.

Bekijk de handreiking