Een richtinggevende en waardevolle leerstoel is gecontinueerd

18 mei 2022
Een richtinggevende en waardevolle leerstoel is gecontinueerd

De Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen (‘de leerstoel van Marinka Kuijpers’) is gecontinueerd. Een jubileum van 10 succesvolle jaren, is niet alleen een moment om bij stil te staan, maar geeft ook nieuwe energie voor een volgende periode. Dankzij subsidiebijdragen en de onvermoeibare betrokkenheid en inzet van de Open Universiteit is deze leerstoel vorm gegeven en is tevens de continuïteit verzekerd.

Onderzoek en publicaties van de hoogleraar mw. prof. dr. M. Kuijpers blijven belangrijk, wellicht nog meer dan in de voorgaande periode. “Omdat werk en daarmee ook loopbanen meer onvoorspelbaar worden, waardoor perspectieven op loopbanen veranderen”, aldus Marinka Kuijpers.

Deze perspectieven laten een verschuiving zien in de aandacht voor het moment van loopbaankeuze naar pro-actief loopbaanmanagement. Loopbaanontwikkeling wordt hierin gezien als een levenslang proces waarin mensen regie nemen in hun leren en werk op basis van hun eigen waarden en die van hun omgeving. Om invloed te hebben op de loopbaanontwikkeling kunnen loopbaancompetenties worden ingezet. Zoals bekend heeft Marinka Kuijpers deze vijf competenties tot gemeengoed in het onderwijsland weten te maken. De loopbaancompetenties geven handvatten om zich te kunnen handhaven op een onzekere arbeidsmarkt. Het gaat om een leerproces in het hier-en-nu ter voorbereiding op de toekomst. Dit vergt een andere kijk op onderwijs en werken in arbeidsorganisaties. In deze nieuwe periode richt de leerstoel zich op drie thema’s: - Leven Lang Ontwikkelen - Toekomstige leeromgeving - Professionalisering in Loopbaanbegeleiding Thema’s die zowel voor het onderwijs, als de arbeidsmarkt de komende jaren richting gevend zullen zijn. Kernachtig is de uitspraak van Marinka Kuijpers in het interview ter gelegenheid van de start van de nieuwe periode: "De arbeidsmarkt is zo dynamisch en onzeker dat de enige zekerheid die er is – je uit jezelf moet halen".