Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen

18 januari 2022
Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen

Handvatten om de dialoog te voeren over je eigen perspectieven op loopbaanontwikkeling

In deze speciale uitgave van NOLOC, Loopbaangroep én de Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -loopbanen, worden de uitkomsten uit het onderzoek naar een Leven Lang Ontwikkelen, door Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma, aangehaald als handvatten om de dialoog te voeren over je eigen perspectieven op loopbaanontwikkeling. Het boekje helpt om je eigen werk meer ontwikkelgericht, preventief en strategisch vorm te geven.

De drie samenwerkende partijen presenteren deze uitgave vanuit de gedachte dat er continue aandacht moet zijn voor persoonlijke- en loopbaanontwikkeling en dat dit voor iedereen op elk niveau vanzelfsprekend is en wordt.

Bestel de publicatie